Nội dung ở Website này đang được cập nhật

Hotline: 028.7300.0208

x

Khoá đào tạo tin học cho trẻ em để theo sát giáo trình tại nhà trường & củng cố tư duy định hình nghề nghiệp CNTT sau này

# Tốc ký và thành thạo sử dụng máy vi tính

# Sử dụng thành thạo phần mềm

# Theo sát giáo trình nhà trường

# Định hình tư duy nghề nghiệp CNTT

Top