Saco Soft

Saco Soft – Dịch vụ Out Source phần mềm

lập trình ứng dụng website

Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm trong việc lập trình phần mềm, chúng tôi đủ năng lực để triển khai các dự án phần mềm trên nền tảng Website cho khách hàng của mình

Xem thêm

lập trình ứng dụng mobile

Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm trong việc lập trình phần mềm trên điện thoại ( App Mobile )

Chúng tôi đủ năng lực để triển khai các dự án phần mềm trên nền tảng Mobile cho khách hàng của mình

Xem thêm

bảo trì phần mềm

Chúng tôi sẽ thay thế bạn theo dõi – vận hành – bảo trì hệ thống phần mềm cho Doanh nghiệp của bạn, và sẽ thay bạn xử lý các sự cố liên quan

Xem thêm