Saco Edu – Cung cấp các khoá học thực chiến & quan trọng

Saco Edu – Cung cấp các dịch đào tạo thực chiến

học lập trình wordpress

Bạn chuẩn bị đi làm, bạn đang cần củng cố lại kiến thực một cách thực tế từ thị trường lao động đang cần gì… Chúng tôi sẽ giúp bạn trở nên thành thạo mã nguồn WordPress, làm chủ WordPress để có thể tự triển khai mọi tính năng mà bạn cần

Xem thêm

học lập trình joomla

Mô hình MVC của Joomla vô cùng chuẩn, hệ thống mã nguồn vô cùng dễ phát triển. Chúng tôi sẽ giúp bạn thành thạo mã nguồn này để đủ sức triển khai những dự án phần mềm trên nền Website một cách nhanh chóng 

Xem thêm

học lập trình react native

Chúng tôi có trên 6 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng di động bằng nền tảng React Native, đội ngũ chuyên gia sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản từ đó tự mình làm chủ và triển khai các dự án Mobile

Xem thêm

tin học cho trẻ em

Khoá học dành cho trẻ em vô cùng quan trọng, tất cả trẻ em hiện nay đều cần trang bị các kỹ năng tin học quan trọng để vừa theo kịp chất lượng môn tin học trong nhà trường, vừa làm nền tảng quan trọng cho định hướng tương lai

Xem thêm

chứng chỉ tin học

Chúng tôi sẽ đào tạo để bạn làm chủ và thi hoàn thành tốt các chứng chỉ tin học căn bản. Từ đó làm nền tảng quan trọng cho công việc đang đòi hỏi cũng như cơ hội thăng tiến

Xem thêm