Nền tảng tạo PBN Blog chuyên nghiệp cho các dự án Seo của bạn một cách nhanh chóng - quản lý trực quan trong 1 cửa sổ duy nhất

Bạn có thể tạo các PBN Blog với Sub Domain riêng tuỳ ý, sau đó Post nội dung định kỳ và chăm sóc các blog này như 1 Website chính thức để làm PBN

1 nền tảng được nghiên cứu và thiết kế bởi Saco Soft 

Các tính năng tốt nhất để hạn chế Footer Print độc quyền: Mỗi blog 1 địa chỉ IP Address riêng biệt. Chỉ định giao diện khác nhau cho mỗi Blog. Chỉ định cấu trúc HTML & thẻ Class khác nhau cho mỗi Blog.

Hệ thống tính năng nền tảng Saco Blog

Chúng tôi đã làm việc cũng như đầu tư rất nghiêm túc để có thể cung cấp cho khách hàng của mình nền tảng Saco Blog rất chất lượng và liên tục nâng cấp

Hãy đăng ký để trải nghiệm ngay

Saco Blog có cơ chế hạn chế Foot Print tối thiểu nhất

Mỗi 1 blog mà bạn sở hữu chúng tôi cam kết sẽ có 1 địa chỉ Ip Address duy nhất để việc sử dụng Blog của bạn là tự nhiên nhất hạn chế Foot Print

Chúng tôi đầu tư 2 Range địa chỉ IpV4 – Tương đương 512 địa chỉ IP ( kèm 2 Range dự phòng cho các nhu cầu tương lai ) phục vụ cho mọi nhu cầu nhỏ tới lớn khác nhau

Hãy đăng ký để trải nghiệm ngay

Liên hệ nhân viên kinh doanh để được tư vấn ngay

Liên hệ tư vấn ngay

Hãy tham khảo hệ thống tính năng nền tảng Saco Blog bên dưới

Nền tảng Saco Blog sử dụng Online

Nền tảng này là Online và sử dụng thông qua trình duyệt Website, chỉ cần có bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet đều có thể sử dụng được – kể cả điện thoại

Tự do tìm và chọn Sub Domain theo ý muốn

Khách hàng hoàn toàn chỉ định Sub Domain theo ý muốn, khởi tạo và sử dụng Sub Domain này vĩnh viễn theo mục đích sử dụng

Quản trị Logo cho mỗi Blog

Mỗi 1 blog của bạn ( blog theo sub domain mà bạn đăng ký bên trên ) bạn hoàn toàn chỉ định được Logo cho blog này nếu cần

Quản trị Menu cho mỗi Blog

Mỗi 1 blog của bạn ( blog theo sub domain mà bạn đăng ký bên trên ) bạn hoàn toàn chỉ định được cấu trúc menu và xem nó như 1 website PBN thực sự

Quản trị các Mã code của các nền tảng thứ 3

Mỗi 1 blog của bạn ( blog theo sub domain mà bạn đăng ký bên trên ) bạn hoàn toàn gắn được các mã code quản trị của các nền tảng thứ 3 như: Google Analytic, Facebook Pixel, Google Search Console….

Quản trị giao diện cho mỗi Blog

Mỗi 1 blog của bạn, bạn có thể chỉ định giao diện cho các Blog này để tăng cường sự khác biệt cũng như hạn chế Google Foot Print

Mỗi Blog bạn đăng ký sẽ có 1 địa chỉ IP Address duy nhất

Mỗi 1 blog của bạn sẽ được chạy trên 1 máy chủ có địa chỉ Ip Address là duy nhất so với tất cả các blog khác mà bạn đang sở hữu, việc này đảm bảo sự đi link là an toàn

Thay đổi cấu trúc HTML

Bạn có thể chỉ định được cấu trúc HTML & cấu trúc tên class để đảm bảo các blog mà bạn đang sở hữu là khác nhau để sự đi backlink là tự nhiên nhất & để hạn chết Foot Print là tối thiểu nhất