Nền tảng tạo PBN Blog chuyên nghiệp cho các dự án Seo của bạn một cách nhanh chóng - quản lý trực quan trong 1 cửa sổ duy nhất

Bạn có thể tạo các PBN Blog với Sub Domain riêng tuỳ ý, sau đó Post nội dung định kỳ và chăm sóc các blog này như 1 Website chính thức để làm PBN

1 nền tảng được nghiên cứu và thiết kế bởi Saco Soft 

Các tính năng tốt nhất để hạn chế Footer Print độc quyền: Mỗi blog 1 địa chỉ IP Address riêng biệt. Chỉ định giao diện khác nhau cho mỗi Blog. Chỉ định cấu trúc HTML & thẻ Class khác nhau cho mỗi Blog.

Hướng dẫn cách thức đăng ký dịch vụ Saco Blog

Tính năng đăng ký Online hiện đang tạm đóng và sẽ mở bán công khai nền tảng Saco Blog vào ngày 01/01/2023

Tuy nhiên, bạn vui lòng chát với nhân viên kinh doanh để được Pre Order ( đặt hàng trước ), và được NHÂN ĐÔI THỜI GIAN SỬ DỤNG ngay từ hôm nay

Liên hệ và đăng ký ngay