Nền tảng tạo PBN Blog chuyên nghiệp cho các dự án Seo của bạn một cách nhanh chóng - quản lý trực quan trong 1 cửa sổ duy nhất

Bạn có thể tạo các PBN Blog với Sub Domain riêng tuỳ ý, sau đó Post nội dung định kỳ và chăm sóc các blog này như 1 Website chính thức để làm PBN

1 nền tảng được nghiên cứu và thiết kế bởi Saco Soft 

Các tính năng tốt nhất để hạn chế Footer Print độc quyền: Mỗi blog 1 địa chỉ IP Address riêng biệt. Chỉ định giao diện khác nhau cho mỗi Blog. Chỉ định cấu trúc HTML & thẻ Class khác nhau cho mỗi Blog.

Một số câu hỏi khi sử dụng nền tảng Saco Blog

#1: Các blog được khởi tạo có bị mất đi không ?

Chúng tôi đầu tư hệ thống rất bài bản và cam kết sự tồn tại của dịch vụ là mãi mãi. Chúng tôi sẽ hoàn lại phí nếu điều này bị vi phạm

#2: Có nâng cấp được tài khoản lên gói cao hơn không ?

Bạn có thể nâng cấp tài khoản bất kỳ lúc nào nếu muốn, phần chi phí sẽ được khấu trừ lại nếu chưa sử dụng qua gói cao hơn

#3: Có thay đổi được địa chỉ IP khác không ?

Bất kỳ lúc nào, nếu bạn phát hiện ra địa chỉ IP của blog đang có là spam hoặc rủi ro bị phạt bởi google, bạn có thể yêu cầu chúng tôi đổi địa chỉ IP khác cho bạn – vì chúng tôi có nguồn tài nguyên IP dồi dào

#4: Các blog tôi đang sở hữu có bị trùng địa chỉ IP không ?

Hoàn toàn không. Chúng tôi luôn duy trì nguồn tài nguyên địa chỉ IP dồi dào và cam kết 100% toàn bộ các Blog bạn sở hữu không bao giờ trùng địa chỉ IP

#5: Tôi được hiệu chỉnh những gì đối với các Blog này ?

Bạn nên tư duy và xem các blog này như 1 website vệ tinh độc lập và thực thụ. Bạn sẽ thay đổi được 100% những gì ở mỗi blog này: logo, menu, content, các thẻ….