Gói số 6: Gói Backlink Dành cho Vip Keyword

Founder Nguyễn Thành Lợi - Fb.com/nguyenloivn

Dịch vụ Backlink chất lượng cho Seo

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ Backlink chất lượng cao cho SEO được > 3 năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn nổ lực nghiên cứu và cung cấp các gói link mới nhất mà các đơn vị khác chưa có được

Tất cả các gói link đều được chúng tôi cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. 

Xem các gói link

Thông tin Gói Backlink Dành cho Vip Keyword:

  • Cung cấp gói Vip Keyword ở các site quốc tế với đầy đủ thông số như bên dưới
  • Thông số cực kỳ cao ở TF, CF, DR, UR sẽ gíup cũng cố uy tín Website bạn
  • Các site đều có Traffic cực mạnh
  • Contextual Anchor được đi ở profile các site có chỉ số cực mạnh như bên dưới
  • Full Entity
  • 1 gói chỉ đi cho 1 Keyword và 1 Url tương ứng. Long Content, link ở Profile
  • Toàn bộ site quốc tế, content bất kỳ ngôn ngữ, độ dài tối đa 1200 chữ
  • Chấp nhận Keyword Tiếng Việt và Tiếng Anh
  • Thời gian hoàn thành 7 ngày
  • Bảng giá: 10,000,000 vnđ / 10 Sites.
STT Status TF CF DR UR Keywords Traffic Anchor Kind Link
1 ok 58 61 78 83 598K 4.6M Keyword Do-Follow
2 ok 43 50 93 87 3.9K 1.9M Keyword Do-Follow
3 ok 29 57 73 55 17.9K 7.6K Keyword Do-Follow
4 ok 28 51 57 77 15.8K 29.0K Keyword Do-Follow
5 ok 26 47 73 47 35.5K 21.7K Keyword Do-Follow
6 ok 54 43 49 64 4.8K 2.5K Keyword Do-Follow
7 ok 23 51 83 83 183K 18.1K Keyword Do-Follow
8 ok 17 49 61 49 27.6K 10.8K Keyword Do-Follow
9 ok 17 40 75 40 1.3K 1.0K Keyword Do-Follow
10 ok 81 77 95 90 523K 4.7M Keyword Do-Follow

Bài viết liên quan