Gói số 6: Gói Backlink Dành cho Vip Keyword

Dịch vụ Backlink chất lượng cho Seo

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ Backlink chất lượng cao cho SEO được > 3 năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn nổ lực nghiên cứu và cung cấp các gói link mới nhất mà các đơn vị khác chưa có được

Tất cả các gói link đều được chúng tôi cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. 

Xem các gói link

Thông tin Gói Backlink Dành cho Vip Keyword:

  • Cung cấp gói Vip Keyword ở các site quốc tế với đầy đủ thông số như bên dưới
  • Thông số cực kỳ cao ở TF, CF, DR, UR sẽ gíup cũng cố uy tín Website bạn
  • Các site đều có Traffic cực mạnh
  • Contextual Anchor được đi ở profile các site có chỉ số cực mạnh như bên dưới
  • Full Entity
  • 1 gói chỉ đi cho 1 Keyword và 1 Url tương ứng. Long Content, link ở Profile
  • Toàn bộ site quốc tế, content bất kỳ ngôn ngữ, độ dài tối đa 1200 chữ
  • Chấp nhận Keyword Tiếng Việt và Tiếng Anh
  • Thời gian hoàn thành 7 ngày
  • Bảng giá: 10,000,000 vnđ / 10 Sites.
STTStatusTFCFDRURKeywordsTrafficAnchorKind Link
1ok58617883598K4.6MKeywordDo-Follow
2ok435093873.9K1.9MKeywordDo-Follow
3ok2957735517.9K7.6KKeywordDo-Follow
4ok2851577715.8K29.0KKeywordDo-Follow
5ok2647734735.5K21.7KKeywordDo-Follow
6ok544349644.8K2.5KKeywordDo-Follow
7ok23518383183K18.1KKeywordDo-Follow
8ok1749614927.6K10.8KKeywordDo-Follow
9ok174075401.3K1.0KKeywordDo-Follow
10ok81779590523K4.7MKeywordDo-Follow

Bài viết liên quan