Gói số 12: Gói dịch vụ Backlink báo Global

Founder Nguyễn Thành Lợi - Fb.com/nguyenloivn

Dịch vụ Backlink chất lượng cho Seo

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ Backlink chất lượng cao cho SEO được > 3 năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn nổ lực nghiên cứu và cung cấp các gói link mới nhất mà các đơn vị khác chưa có được

Tất cả các gói link đều được chúng tôi cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. 

Xem các gói link

Thông tin Gói dịch vụ Backlink báo Global

STT Domain DR Keyword Traffic Đơn giá
1 filmdaily.co 72 748,248 565,735

Chúng tôi bán GP từng cụm, không bán
từng site

1/ Cụm 5 site: 7tr
2/ Cụm 10 site: 14 triệu

2 ventsmagazine.com 76 76,470 110,560
3 artdaily.com 76 59,641 5,746
4 hammburg.com 55 7,462 89,981
5 bignewsnetwork.com 75 492,174 19,495
6 ktvn.com 76 398,071 124,731
7 wboc.com 77 487,730 118,018
8 wicz.com 74 118,618 15,843
9 rfdtv.com 72 168,488 44,333
10 newschannelnebraska.com 71 279,766 16,133

Bài viết liên quan