Tìm cộng sự phụ trách liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh tại Saco IT. Bạn sẽ cùng với chúng tôi hổ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình, và bạn sẽ phụ trách một trong những lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng phát triển ổn định

Vị trí IT Suppornt sẽ thực hiện những việc gì ?

 • Hổ trợ xử lý sự cố máy tính cho các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân
 • Quản lý và lên kế hoạch phát triển danh sách sản phẩm phần cứng và phần mềm ( sản phẩm Saco IT đang bán )
 • Quản lý tính đúng đắn của các thông số kỹ thuật của các sản phẩm này và cập nhật lên Website công ty
 • Chăm sóc các khách hàng Bảo trì máy tính mà công ty đang cung cấp, lên kế hoạch bảo trì định kỳ cho khách hàng
 • Hổ trợ xử lý các sự cố máy tính hàng ngày cho khách hàng

Để làm IT Support bạn sẽ được hổ trợ những gì ?

 • Hổ trợ đào tạo kiến thức về công nghệ thông tin
 • Đào tạo nghiệp vụ liên quan
 • Được hổ trợ về chuyên môn trong quá trình làm việc mỗi ngày, đảm bảo bạn đủ năng lực tự vận hành độc lập
 • Tham gia vào quá trình bán hàng của công ty để gia tăng thu nhập

<pVị trí IT Support sẽ mang cơ hội cho bạn là gì ?

 • Tham gia vào mô hình kinh doanh cùng chúng tôi, và được hậu thuẩn về chuyên môn 1 cách tốt nhất
 • Đầy đủ chế độ, lương cơ bản xứng đáng với năng lực
 • Được gia tăng thu nhập bằng việc tham gia trực tiếp vào quá trình bán hàng của công ty
 • Được đào tạo về Kinh doanh Online để việc gia tăng thu nhập bán hàng của bạn là thuận lợi nhất
 • Ngoài lương cơ bản, bạn sẽ được phụ cấp 10% doanh số các khách hàng bảo trì máy tính mà bạn phụ trách

Bạn cần chuẩn bị những gì để làm được IT Support ?

 • Tinh thần nghiêm túc, ý chí vượt trội, sẵn sàng làm việc, sẵn sàng cống hiến, hoà nhập thoải mái là yếu tố quan trọng
 • Chấp nhận và chịu trách nhiệm với việc mình làm là yếu tố bắt buột
 • Đừng nghĩ làm IT Support sẽ có thu nhập cố định
 • Sẵn sàng và phấn đấu liên tục mỗi ngày, bạn nên biết cuộc sống là sự chiến đấu cho mỗi ngày, bạn ngưng chiến đấu bạn sẽ không tồn tại ( chúng tôi cần nói với bạn điều này trước )

Nếu bạn quan tâm và sẵn sàng, bạn vui lòng gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thân ái