Loading...
Tổng hợp những sai sót trong kế toán doanh nghiệp thường gặp
Hiển thị tóm tắt
Hiển thị chi tiết

Tổng hợp những sai sót trong kế toán doanh nghiệp thường gặp

Kế toán là một bộ phận quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp quản lý công tác thu chi, kê khai thuế và thực hiện làm báo cáo tài chính một cách cụ thể để chính xác và tỉ mỉ. Trường hợp nếu doanh nghiệp không có bộ phận kế toán sẽ thuê dịch vụ kế toán để thực hiện giúp các công việc trên. Công việc kế toán đòi hỏi xử lý với số liệu vì thế  không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện. Vậy những sai sót trong kế toán doanh nghiệp thường gặp là gì hãy cùng Saco Inc  cùng tìm hiểu ngay bài viết dưới đây nhé.

Tổng hợp những sai sót trong kế toán doanh nghiệp thường gặp

1. Sai sót về hình thức 

Sai sót về hình thức là một trong số những sai sót trong kế toán chuyên nghiệp mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải dưới đây là một số sai sót cơ bản và phổ biến, cụ thể:

 • Trong một số báo cáo tài chính của một số đơn vị kế toán toán thì số tiền sẽ được tính bằng Việt Nam đồng (VND). Tuy nhiên rất nhiều báo cáo tài chính của bộ phận kế toán lại sử dụng đơn vị tính là nghìn đồng sai sót này không phù hợp với quy định định tại Luật kế toán quy định
 • Một số báo cáo tài chính không có chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng, người lập biểu, thiếu thời gian lập
 • Một số bảng báo cáo tài chính có sự điều chỉnh của kiểm toán nhưng nhưng thời gian lập vẫn để là ngày kết thúc năm tài chính 

2. Sai sót đăng ký thuế

Tiếp theo là sai sót trong trường hợp đăng ký thuế cho doanh nghiệp cụ thể để các sai sót trong đăng ký thuế như sau:

Doanh nghiệp thay đổi kế toán trưởng,  tài khoản và ngân hàng, địa chỉ kinh doanh, email, số, fax,... mặc dù thay đổi nhưng lại không đăng ký lại với cơ quan thuế.

Sai sót trong hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu

 • Không thuyết minh được sự sai biệt giữa hóa đơn và tờ khai hải quan; giữa hóa đơn và chứng từ thanh toán.
 • Thiếu chứng từ hợp pháp đối với các mặt hàng xuất khẩu
 • Tờ khai hải quan không có giấy xác nhận của hải quan tại ô 47
 • Văn thư đề nghị hoàn thuế (mẫu 10/GTGT) chưa được xác định  doanh nghiệp thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế ( xuất khẩu hay là âm lũy 3 tháng…) 
 • Số thuế GTGT kê khai hàng tháng không khớp với  bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh
 • Số hiệu tài khoản và tên Ngân hàng đã đăng ký thuế không đúng với tài khoản đề nghị chuyển số tiền thuế GTGT được hoàn

3. Sai sót đối với hồ sơ báo cáo quyết toán thuế

Tổng hợp những sai sót trong kế toán doanh nghiệp thường gặp

Số sai sót trong kế toán doanh nghiệp đối với hồ sơ báo cáo quyết toán thuế  mà một số doanh nghiệp thường gặp phải, cụ thể như sau:

 • Hồ sơ về tài sản cố định không được thiết lập đầy đủ, khi mua sắm TSCD không có hóa đơn hợp lệ
 • Không cung cấp đủ bảng đăng ký tiền lương; thiếu hợp đồng lao động khi hạch toán chi phí tiền lương; bảng lương Không có người ký nhận.
 • Hồ sơ quyết toán thuế thiếu bảng kê (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc)
 • Doanh nghiệp quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế khi được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư; chờ cơ quan thuế xác định số thuế được miễn giảm.

4. Sai sót khi nộp thuế

Đối với trường hợp sai sót khi nộp thuế một số sai sót thường gặp như sau:

 • Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền (ở đây phải ghi tên pháp nhân của doanh nghiệp mới đúng)
 • Không nắm rõ về các quy định đối với thời gian nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn, bị cơ quan thuế nhất nộp và bị phạt nộp chậm
 • Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước: không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, không quan tâm đến ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chứng, loại, khoản, mục, tiểu mục) để ghi cho đúng. 
 • Những trường hợp phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường coi) đã không lập tờ khai nộp cho cơ quan thuế

5. Sai sót trong quyết toán thuế GTGT năm

Sai sót trong kế toán doanh nghiệp đối với trường hợp kết quyết toán thuế GTGT năm,  một số sai sót điển hình như sau:

 • Dân thuế phải nộp ghi rõ tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào.
 • Dòng thuế đã nộp năm quyết toán: Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo đáng lẽ là số đã thực nộp trong năm báo cáo 

6. Sai sót kê khai thuế

Trong trường hợp kê khai thuế doanh nghiệp cũng không tránh khỏi việc sai sót của bộ phận kế toán,  thông thường các sai sót thường gặp ở việc kê khai thuế cho doanh nghiệp như sau: 

Saco Khuyen Mai

 • Khi kê khai thuế cho doanh nghiệp không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định,  mua sắm tài sản cố định không có hóa đơn hợp lệ
 • Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hết hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương Không có người ký nhận.
 • Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế thế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).
 • Doanh nghiệp quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế khi được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư; chờ cơ quan thuế đến xác định số thuế được miễn giảm.
 • Khi phát sinh thuế doanh nghiệp phải nộp khi có quyết định gia hạn nộp thuế của Tổng cục thuế không chọn đúng mục gia hạn nộp tiền thuế.

 7. Sai sót hóa đơn

Tổng hợp những sai sót trong kế toán doanh nghiệp thường gặp

Bộ phận kế toán trong doanh nghiệp không tránh khỏi những sai sót khi xuất hóa đơn. Một số sai sót thường gặp như:

 • Đối với doanh thu hàng ủy thác xuất khẩu không thực hiện xuất hóa đơn
 • Không xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu
 • Không lót giấy giữa các liên
 • Trên hóa đơn thiếu chữ ký người mua 
 • Không ghi thuế suất thuế GTGT.
 • Báo cáo hóa đơn sử dụng không được lập theo định kỳ.
 • Cột ngày chứng từ định dạng sai.
 • Không ghi đúng thứ tự số hóa đơn đã sử dụng của bảng kê bán ra, số hóa đơn hủy không thống kê được.
 • Một hóa đơn dễ dàng kê khai nhiều lần hay hóa đơn kê bị trùng mà không biết.
 • Bảng kê không được lập hoặc trong bản kê không có cột của hàng hóa bán ra hoặc mua vào không chịu thuế GTGT.

8. Sai sót với hạch toán thuế

Cuối cùng là sai sót đối với trường hợp hạch toán thuế, các sai sót thường gặp cụ thể:

 • Doanh nghiệp hợp không hạch toán để giảm số dư nợ ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế GTGT,  thế không hạch toán đồng thời vào tài khoản không phải trả,  và vấn đề số thuế thế này được tiếp tục khấu trừ vào kỳ sau.
 • Doanh nghiệp không tiến hành hạch toán ngay vào sổ sách sách kế toán hiện hành  ngay sau khi khi nhận được quyết định xử lý, xử phạt,...  của cơ quan thuế.  điều này đã tạo số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt so với số liệu của cơ quan thuế. 
 • Theo định kỳ hàng tháng không in in toàn bộ số sách cách phát sinh;  xổ số không hiển thị số trang, không có chữ ký của kế toán trưởng và giám đốc, không tự đóng dấu giáp lai.

Trên đây là một số sai sót trong kế toán doanh nghiệp mà bộ phận kế toán thường gặp phải. Mong rằng qua bài viết trên doanh nghiệp bạn sẽ tránh được những sai sót trong quá trình xử lý  số sách tài chính của doanh nghiệp mình.

Tuyển dụng tại Saco Inc

Thông tin hợp tác cùng Saco Inc

Chúng tôi tại Úc

Chúng tôi có văn phòng đại diện tại Úc, đảm nhận việc giao dịch với các đối tác quốc tế về Outsourcing. Chúng tôi là đối tác được Uỷ quyền bởi các hãng: Apple, Asus, Toshiba

www.cybershop.com.au

Phàn nàn dịch vụ

Quý khách có thể gửi tất cả phàn nàn dịch vụ về email Giám đốc để được xử lý cũng như cho chúng tôi cơ hội để thấy được thiếu sót mà SACO không nhận ra

Hãy email về địa chỉ: [email protected]

Chúng tôi online

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng từ 8h00 - 12h00

Chiều từ 13h - 17h00

Chủ nhật:

8h00 - 12h00

Hổ trợ kỹ thuật:

Các ngày trong tuần bao gồm Lễ - Tết

( trừ 22h00pm đến 7h00am ) 

Thông tin thanh toán

Thông tin về Saco Inc

Công Ty Cổ Phần Saco Inc

Địa chỉ: 210/16 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 0316310914

Tổng đài : 028 7300 0208

Hotline: 092 967 1220

Facebook: fb.com/sacogroup

Online Chat: m.me/sacogroup

Quick Chat Zalo: 0929 671 220

Website chính: https://saco.asia

Kinh doanh: [email protected] / [email protected]

Kỹ thuật: [email protected]

Thông tin liên quan

Thông báo BCT

Tải ứng dụng Saco Inc

Logo Saco Inc Duns

          673067339

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Lợi

© 2021 Công ty Cổ Phần Saco Inc. Mọi bản quyền nội dung thuộc Saco Inc quản lý

Chat with Saco Inc