Founder Nguyễn Thành Lợi | fb/nguyenloivn

Dịch vụ Bảo trì phần mềm Uy tín

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm để giúp khách hàng của mình xử lý mọi phát sinh và khó khăn liên quan đến phần mềm

Đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao và luôn tuân thủ quy định bảo mật nghiêm ngặt cho khách hàng

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ bảo trì phần mềm Quản lý và phần mềm di động ( Mobile )

Được hổ trợ và xử lý những phát sinh

Đối với các ứng dụng cho Saco Soft cung cấp và triển khai đều có chế độ bảo hành, bảo trì xuyên xuốt 1 năm sau khi triển khai hoàn thành

Nếu khách hàng cần những gói hổ trợ dài hạn hơn để tiếp tục được bảo hành và xử lý, và phát triển phần mềm, khách hàng vui lòng sử dụng chế độ và dịch vụ Bảo trì phần mềm từ Saco Soft

Đối với các phần mềm không thuộc Saco Soft triển khai

Chúng tôi có dịch vụ kiểm tra, phân tích, đánh giá sự ổn định của phần mềm, khắc phục những sự cố liên quan đến phần mềm

Chúng tôi cũng có dịch vụ hổ trợ đồng hành và phát triển tiếp phần mềm cho khách hàng